Bouwlust

Ter oriëntatie:
Gelegen ten zuidwesten van Lellens. De weg liep vroeger verder langs de westkant van de wierde Lellens naar de Borgweg.

Beschrijving Miedema:
Laag onregelmatig gevormd reliëf, oorspronkelijk geheel omgeven door bochtige sloten (natuurlijk). De grootste lengte is 275 m, de grootste breedte bedraagt 215 m. In de zuidflank ligt een geheel omgrachte, noordwest-zuidoost gerichte boerderij. De sloot die van noordoost naar zuidwest over de grootste breedte van de terp liep is gedempt, evenals de oostelijke ringsloot. Hoogte erf 97 tot 70 cm.