De Graslanden

Ter oriëntatie:
De weg ten oosten van de wierde is de Stadsweg, tussen Dijkshorn en Kröddeburen.

Beschrijving Miedema:
Noordwest-zuidoost gerichte dorpsterp met een grootste lengte van 275 m en een grootste breedte van 200 m.Het reliëf wordt aan de noord-, oost- en zuidzijde omgeven door een sloot. Het verloop van de westflank is onduidelijk.De noordelijke helft van de terp is geheel verdwenen. Er loopt een steile taludrand over de hele breedte van het reliëf, die in het midden 260 cm hoog is.


Er wordt verteld dat er in de tweede wereldoorlog onderduikers in de wierde hebben gezeten. Aan de westzijde stonden toen bosjes waarachter een hol was gegraven.


Beschrijving: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Terrein met een wierde (Swieringas Polder II tegenover boerderij De Graslanden)
Terrein waarin een wierde. Datering: omstreeks begin jaartelling.

1974
Diverse voorwerpen, waaronder schedels, worden gevonden op en bij de wierde.
(Graslanden, Stadsweg.)
(bron: Informatie van dhr.J.Reinders)