Hemert

De wierde Hemert wordt genoemd op de goederenlijst van de abdij Werden uit het einde van de 10e eeuw. Daar wordt de naam Hemuurd gebruikt. In dezelfde lijst van een halve eeuw later wordt de naam Hemuurth gebruikt.

In het register van het kerspel Lellens wordt bij sommige leden die in 1667 overgingen van het kerspel Stedum naar het nieuwe kerspel als plaatsaanduiding Heemwert gebruikt.


Ter oriëntatie:
De weg links en boven is de Hemerterweg. De bocht beneden is de Borgweg.

Beschrijving Miedema:
Ongelijkmatig ovaal reliéf met een grootste lengte van 425 en een grootste breedte van 350 m. Op de terp waren vier boerderijen gevestigd, waarvan er nog drie aanwezig zijn. De geheel omgrachte en omsingelde, zuidoost-noordwest gerichte Boelsemaheerd in de oostflank is verdwenen. Het erf met grachten en singels is intact. .... De onbewoonde delen van het reliëf zijn afgegraven, behalve een smalle strook vanaf de westrand naar het centrum.en de zuidelijke helft. Aan de west- en noordzijde wordt de terpvoet afgesloten door de weg van Lutjewijtwerd naar Ten Post. De oostrand heeft geen relatie met de percelering en is door de afgraving niet exact vast te stellen. Hoogte zuidwestelijke sector van zuid naar noord is 294-247-249 cm. Erf van Boelsemaheerd is 180 cm. Noordwesthoek is 190-184-90.

Beschrijving: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Terrein met een wierde (Hemert)
Terrein waarin een wierde. Datering: omstreeks begin jaartelling.