Lellens

Ter oriëntatie:
De weg van midden boven naar midden rechts is de Borgweg door Lellens.

Beschrijving Miedema:
Ovale tot peervormige west-oost gerichte dorpsterp met een grootste lengte van 325 m en een grootste breedte van 275 m. aan de westzijde wordt het reliëf gemarkeerd door een weg; de rest van de terpvoet heeft geen relatie meer met de percelering. Dit is ongetwijfeld veroorzaakt door de bouw van de borg en de aanleg van het borgterrein in de 15e eeuw. Van dit ongeveer vierkante, geheel omgrachte  en omsingelde terrein van 170 x 175 m, ligt iets meer dan één kwart op de zuidflank van de terp. In deze flank werd het schathuis gebouwd, op de plek van de nu aanwezige noordoost-zuidwest gerichte boerderij. De eigenlijke omgrachte borg lag precies buiten de terprand. In de westflank van de terp staat een zuidoost-noorwest gerichte boerderij. Over de noordflank loopt de doorgaande weg vanaf Hemert naar de Stadsweg, die in het dorp Borgweg heet. De oprijlaan van de voormalige borg loopt loodrecht vanaf deze weg over de terp naar het borgterrein. Het huidige dorp Lellens is een straatdorp, waar de huizen en boerderijen ter weerszijden van de Borgweg staan. aan het noordwesteinde het kerkgebouw, dat bij uitzondering hier noordwest-zuidoost gericht is. De dorpsstructuur is sinds 1833 nauwelijks gewijzigd en dit deel van de terp is intact. Het onbebouwde gedeelte is geheel afgegraven; de borg werd in 1897 gesloopt. Bij het dempen van de grachten  is de verhoogde borgstee geëgaliseerd. Van de buitengrachten bleef alleen de noordwestelijke met de singel gespaard. De zuidwestelijke gracht is alleen als depressie herkenbaar. De noordoost- en zuidoostsingel doen dienst als wegen/paden. Overgebleven is de fraaie door bomen geflankeerde oprijlaan, die met een hoogte van 179 tot 187 cm het hoogste restant van de terp is. Hoogten boerenerven respectievelijk 173 en 120 cm. De Borgweg is van  west naar oost 78-140-51 cm.