Wittewierum

Ter oriëntatie:
Op tekening aan bovenzijde de Medenweg. Vandaar naar links de Bloemhofweg. Van links naar onder de Woldjerweg.

Beschrijving Miedema:
Een afgeronde dorpsterp met een west-oost doorsnede van 200 meter en een noord-zuid middellijn van 250 meter.Hoogte centrum 147 cm. Op deze terp heeft het klooster Bloemhof gestaan. De kloosterlingen hebben een rechthoekig kloosterterrein aangelegd, dat aan de noordoost-, de oost- en de zuidoostzijde zich tot buiten het terpreliëf uitstrekte. Zowel de radiale terppercelering als de min of meer rechthoekige kloosterverkaveling zijn beide herkenbaar en overlappen elkaar gedeeltelijk.Iets ten noordoosten van het terpcentrum staat de kerk met in de zuidwesthoek de noordwest-zuidoost gerichte pastorie/boerderij.  Op dit terrein met de omliggende percelen heeft het eigenlijke klooster gestaan. Dit afgeronde vijfhoekige terrein is geheel omgeven door een gracht. Thans bestaat deze aan de zuidwestzijde uit een droge greppel en aan de zuidzijde is hij versmald tot een sloot. Ten westen en zuidwesten wordt dit oude kloostererf omgeven door drie boerderijen, die in de flank van het reliëf liggen.

Beschrijving: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Terrein met een wierde en overblijfselen van Klooster Bloemhof
Terrein waarin een wierde alsmede de overblijfselen van een middeleeuws klooster. Datering: omstreeks begin jaartelling.