Tuwinga

Ter oriëntatie:
Links loopt van boven naar beneden: de Ten Poster Ae (Fivel). De weg van links boven tot rechtsonder is de B Kuiperweg.

Beschrijving Miedema:
Zuidoost-noordwest gericht ovaal reliëf, dat geen relatie met de percelering heeft. De oostflank loopt snel op, terwijl de zuid- en westflank een glooiend verloop hebben. De grootste lengte was 175 m, nu nog 150 m, en de grootste breedte is 120 m. De noordwestflank is afgegraven. Hoogte centrum 149 cm.


Beschrijving: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Terrein met een wierde (Oubenaars Wierde)
Terrein waarin een wierde. Datering: omstreeks begin jaartelling.