Oldersum

De wierde Oldersum wordt genoemd op de goederenlijst van de abdij Werden uit het einde van de 10e eeuw. Daar wordt de naam Aldufashem gebruikt.

Miedema heeft deze wierde niet onder die naam beschreven. Er is wel een beschrijving van de boerderij Oldersum.

Miedema gebruikte de naam "Straatwegterp". Het is niet duidelijk waarom. Het betreft de wierde Oldersum.

Ter oriëntatie:
Links slingert het Damsterdiep. De onderste bocht loopt om Schoenmakershorn. De N360 loopt schuin over de noordelijke helft van de terp. Linksonder de Medenweg. Het huisje op het onderste puntje van de terp is woning Medenweg-4.

Beschrijving Miedema:
De ovale, zuidnoord gerichte dorpsterp met een grootste lengte van 285 en een grootste breedte van 235 m, was geheel door een ringsloot omgeven. Langs de zuidoostrand liep een pad van Ten Post naar Winneweer. Over de noordelijke helft van de terp is de weg Groningen-Appingedam aangelegd, waardoor het reliëf in tweeën werd gedeeld. De terp was onbewoond en is geheel afgegraven.
De wierde Oldersum was een van de eerste wierden die "commercieel" werden afgegraven.
Afgraving vanaf 1865.