Huisburen

Ter oriƫntatie:
De weg links over de terp is de Oldersumerweg even buiten de bebouwde kom van Ten Post. Links van de boerderij loopt het Damsterdiep.

Beschrijving Miedema:
Ovale dorpsterp met een onregelmatige bochtige zuidoostrand. De grootste lengte bedroeg 300 m en de grootste breedte 265 m. De terp was vermoedelijk geheel omsloten door een sloot, maar bij de recente herverkaveling zijn de sloten gedempt en is de reeds afgegraven terp samengevoegd met andere percelen. Over de westflank loopt de weg naar Fraayma.